Gradering

Välkommen till Ljusdals Shotokan Karateklubb

 

 

(Bildad 1976)

Gradering


Varje termin avslutas med  en gradering, (shinsa på japanska) där man får möjlighet att testa sina kunskaper för en ny bältesgrad. Du ska ha minst 30 träningstillfällen för att få gradera (se därför till att alltid ha ditt "träningskort" ifyllt efter varje träning). Om du inte har något träningskort så säg till din instruktör på träningen.

Rådgör alltid med din instruktör inför din gradering – och för de högre graderna (blått bälte och uppåt) är det ett måste att åka på träningsläger innan gradering. Det är inte självklart att man graderar varje termin, har man inte tränat regelbundet kan det hända att man inte har utvecklats tillräckligt för att komma vidare. Därför är det viktigt att du pratar med din instruktör om du vet att du inte har tränat regelbundet, instruktören ser om du har utvecklats tillräckligt och kan prova till nästa grad. Klubbinstruktörerna rådgör alltid med klubbens huvudinstruktör innan du får klartecken att gradera.


Du får ett graderingskort vid din första gradering där du fäster ett foto på dig själv. Detta graderingskort ska du alltid ha med vid varje gradering.


Bältesfärger inom Shotokan karate


Inom Shotokan karate gäller följande bältesgrader och färger på bältet som visar vilken skicklighetsnivå man har uppnått. Det finns 10 elevgrader (kyu) och 10 mästargrader (dan)


10 kyu = vitt bälte

  9 kyu = rött bälte

        8 kyu = orange bälte

  7 kyu = gult bälte

     6 kyu = grönt bälte

   5 kyu = blått bälte

   4 kyu = blått bälte

     3 kyu = brunt bälte

    2 kyu = brunt bälte

    1 kyu = brunt bälte            1 - 10 dan = svart bälte

Mellan dan graderingarna (svart bälte) tar det ofta många år då det ställs högre och högre krav på skicklighetsnivå och erfarenhet. Här är det alltid klubbens huvudinstruktör som avgör när man är mogen för att ta nästa dangrad.

Graderings avgift


Graderingsavgiften är

            100 kr för barn (under 13 år)
    200 kr för vuxna 9-4 kyu
     300 kr för vuxna 3-1 kyu.

    Graderingsavgiften ska betalas innan graderingen.


              Ett nytt bälte finns att köpa i klubben. Det kostar 100 kr.


Hitta till dojon:

 

 

den hittar du i "Gamla stan" i Ljusdal,

fd Fenix biografen.

 

Adress: Boställsgatan 6, Ljusdal

Träningstider:

 

 

Måndagar kl 19:00 - 20:30 (graderade)

Onsdagar kl 19:00 - 20:30 (graderade)

Fredagar kl 19:00 - 20:30 (graderade, sms kallelse före)

Söndagar kl 10:00 - 12:00 (barngrupp)

 

Copyright © All Rights Reserved 2008