Startsida


Gradering sker onsdag 14/12 för tonårs- och vuxengruppen samt graderade i barngruppen,
kl: 18:00 för barngruppen samt nybörjargruppen tonåringar & vuxna.
Kl: 19:00 för graderade i tonårs- och vuxengruppen.

Gradering för barngruppen, nybörjare sker söndag 22/1 -23, kl: 10:00.


OBS! Nästa nybörjarintag sker i febuari 2023!
Barngruppen (7-12 år), söndag 5/2 2023, kl: 10:00

Tonåringar & vuxna (13 år och äldre), måndag 6/2 2023, kl: 18:00


Läs mer under "Nyheter"

Börja träna karate - självförsvar-kampsport-kroppsträning