Om klubben / terminsavgifter

Om karateklubben

Medlems- och träningsavgift 2024

 

Medlems- och träningsavgift

Avgiften för att träna är uppdelad i två avgifter; medlemsavgift och träningsavgift.

Det finns krav på att vi ska kunna redovisa de här två avgifterna separat, så det är viktigt att du gör två separata inbetalningar.


Medlemsavgift/kalenderår: 300:- per år (oavsett ålder)
ska betalas av alla medlemmar senast den 28 februari varje år. Börjar du träna i klubben en hösttermin ska medlemsavgiften betalas senast den 30 september.
För mer information gällande medlemsavgiften: klicka här!

Träningsavgift:

Vuxna (21 år och äldre): 800:-/termin

Tonåringar (13-20 år): 600:-/termin

Barn (7-12 år): 450:- /termin

Gör så här för att betala in din medlems- och träningsavgift:

Betala in på Bankgiro: 5759-9847

Betala in de båda avgifterna i två separata inbetalningar på klubbens bankgiro. OBS! Ange namn och hela personnumret – 10 siffror, samt om inbetalningen gäller "Medlemsavgift" eller "Träningsavgift".


Du kan också betala med Swish nr: 123 433 98 83
Betala in de båda avgifterna i två separata inbetalningar.
OBS! Ange namn och hela personnumret – 10 siffror, samt om inbetalningen gäller "Medlemsavgift" eller "Träningsavgift".

 

Du kanske har möjlighet att få din träningsavgift betald av din arbetsgivare om de har ett friskvårdsavtal med sina anställda. Be vår kassör om att få ett kvitto där det står att du betalt din träningsavgift.

 

OBS! Avgifterna ska inbetalas senast 28 februari på vårterminen och senast 30 september under höstterminen.


Bli stödmedlem: 100:- / år

Be gärna dina vänner, släktingar och bekanta att bli stödmedlem i vår klubb för att främja vår tränings- och tävlingsverksamhet.
Ange skriv stödmedlem och namn vid inbetalning.Länk till klubbens stadgar: klicka här.Karateklubbens historia

 

 

Karateklubben bildades i januari 1976 och träningen startade officiellt i mars 1976. Klubben bildades av bl.a. initiativtagaren Tor Lindqvist, Färila och Ove Törnqvist, Tallåsen m.fl.

 

Med hjälp av två instruktörer från Bollnäs Karateklubb, Bengt Lundberg och Tord Larsson (då 6:e kyu) startade träningen i Ljusdal. Bengt Lundberg kom sedan till Ljusdal ca 2 ggr i veckan och tränade klubben fram till sin bortgång 1993. Sensei Bengt Lundberg, 2:a dan var mycket betydelsefull för klubbens utveckling och en mycket omtyckt instruktör. Vi hedrar hans minne med respekt och stor saknad. Klubbinstruktör mellan 1976 - 1979 var Ove Törnqvist.

 

Mellan 1980 - 1982 var Kristina Ivarsson klubbinstruktör och mellan 1983 - 1984 var Sven-Åke Cavallin klubbinstruktör och från 1989 till idag har Jan Ringh varit klubbens huvudinstruktör och den som hållit samman klubben och träningen.

 

Av de ursprungliga klubbmedlemmarna från starten finns endast Ove Törnqvist kvar. Ove Törnqvist graderade till brunt bälte, 3:e kyu för Sensei Keinosuke Enoeda (The Tiger), 8:e dan i England 1979. Ove graderade till shodan (1:a dan), svart bälte 2009 och till nidan (2:a dan) 2019.

 

Ove var huvudinstruktör i karateklubben från starten fram till 1989 (uppehåll från träningen mellan 1980 - 1984) och återupptog sin träning igen 2008 efter 19 års uppehåll och även som klubbinstruktör.